Arrangementen

Arrangementen

Arrangementen opgeschort vanwege corona

We hadden een aantal arrangementen op het oog voor deze zomer. Een vogelspot arrangement in mei. Een arrangement langs bijzondere tuinen in juli. En uiteraard willen we graag een arrangement rond de Friese Paardensport aanbieden. Maar voorlopig is alles opgeschort.

Arrangementen algemeen
Bêd en Brochje organiseert regelmatig arrangementen rondom thema’s die betrekking hebben op cultuur en natuur. Zo’n arrangement houdt in dat je een reis maakt langs verschillende B&B’s en daarmee zo’n thema vanuit diverse invalshoeken beleeft. De reis kan per fiets of per auto gemaakt worden, al naar gelang de voorkeur. Je krijgt informatie omtrent de te bezoeken plekken in de omgeving van de B&B of onderweg. Met name natuurlijk de informatie die verband houdt met het thema.
De B&B’s geven een korting van 10% op hun normale tarief.

Voor meer informatie bel 0657621330.

Arranzjeminten algemien
Bêd en Brochje organisearret geregeld arranzjeminten oer tema’s op it mêd fan kultuer en natuer. Sa’n arranzjemint betsjut dat jo in reis bij ferskate Bed and Breaksfasts lâns meitsje en dêrtroch sa’n tema ûnderfine út ferskate hoeken. De reis kin op ‘e fyts makke wurde of mei de auto, al neffens je foarkar. Je krije ynformaasje oer de plakken dy’t de muoite wurch binne yn de omjouwing fan de B & B of ûnderweis. Benammen fansels ynformaasje dy’t ferbân hat mei it tema.
De Bêd & Brochjes jouwe in 10% koarting op har normale taryf.

Foar mear ynformaasje skilje 0657621330.

Arrangements im Allgemeinen
Bêd en Brochje organisiert regelmäßig Arrangements herum Themen wie Kultur und Natur. Eine solche Anordnung bedeutet, dass Sie eine Reise zu verschiedenen Bed and Breakfasts unternehmen und so ein solches Thema aus verschiedenen Blickwinkeln erleben. Die Fahrt kann man nach Wunsch mit dem Fahrrad oder mit dem Auto erfolgen. Sie erhalten Informationen zu den Sehenswürdigkeiten im Bereich des B & B oder unterwegs. Insbesondere natürlich die Informationen zum Thema. Die Bêd & Brochjes gewähren 10% Rabatt auf ihren normalen Preis.

Weitere Informationen erhalten Sie unter 0031657621330.

Arrangements general
Bêd en Brochje regularly organizes arrangements around themes related to culture and nature. Such an arrangement means that you make a trip to various Bed and Breakfasts and thus experience such a theme from various angles. The journey can be made by bicycle or by car, depending on the preference. You get information about the places to visit in the area of ​​the B & B or on the way. In particular, of course, the information related to the theme.
The Bêd & Brochjes give a 10% discount on their normal rate.

For more information call 0031657621330.