Disclaimer en privacyverklaring

Disclaimer en privacyverklaring

Op het gebruik van de website van Bêd & Brochje zijn de onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door zich toegang te verschaffen tot en gebruik te maken van de website van Bêd & Brochje stemt de gebruiker in met de toepasselijkheid van deze onderstaande gebruiksvoorwaarden.

Disclaimer website
De informatie op deze website wordt door de deelnemers van Bêd & Brochje met voortdurende zorg en aandacht samengesteld en onderhouden. Fouten kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Er kunnen dan ook op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan de op de website aangeboden informatie. Bêd & Brochje aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van de website of uit de onvolledigheid en/of onjuistheid van de op de website verstrekte informatie en/of schade tengevolge van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de website.
Het verveelvoudigen en openbaar maken van (delen van) de inhoud van deze website voor niet-persoonlijk gebruik, in welke vorm en op welke wijze ook, is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bêd & Brochje niet toegestaan.

Hyperlinks
De website van Bêd & Brochje bevat verwijzingen en/of hyperlinks naar andere websites die niet door Bêd & Brochje wordt beheerd. Deze zijn opgenomen ter informatie van de deelnemers. Bêd & Brochje geeft geen garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik en de beschikbaarheid van dergelijke websites.

E-mail
Bêd & Brochje garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van de niet tijdige ontvangst of verwerking van aan haar gezonden e-mails of andere elektronische berichten.

Privacybescherming
Door het invoeren van zijn persoonlijke gegevens op de website van Bêd & Brochje gaat de deelnemer ermee akkoord, dat deze gegevens worden opgeslagen in één of meer databases. De desbetreffende databases behoren uitsluitend tot Bêd & Brochje en zijn niet voor derden toegankelijk.  Als lid van Bêd & Brochje kunt u de door u ingevoerde gegevens inzien en eventueel laten veranderen. Bij ‘Contact’ ziet u wie u kunt benaderen voor wijzigingen op deze Site.

Details over de Privacy vindt u in de Privacy Verklaring vereniging Bêd en Brochje 11 november 2019.