Lijst van Bêd & Brochjes

Kom der yn

Lijst van Bêd & Brochjes

Kom der yn

Legenda:

T = Type

L = Locatie

K = Kamers

€ = prijs vanaf pp

Naam B&BAdresPlaatsTelTLKKarakteristiek
AesgestateAesgewei 19
8647 SH
Sibrandabuorren0515-789633wp2€ 20,00weidelandschap, watersport
Aldwar PleatsMunkedyk 1
8611 JP
Gaastmeer0515-469568ad3€ 37,50fietsen zeilen, boerderij
B&B De ReidikkerMurnserdyk 34
8573 WP
Mirns06-57621330vp2kruidentuin, vogelparadijs
Bêd en Brochje DearsumDearsum 18
8644 VR
Dearsum0515-521782ap2€ 25,00paarden/pony's, watersport
Appartement B&B Fam. IJlstraUrsuladyk 12
8724 HR
It Heidenskip (bij Workum)0515-543064vp1€ 40,00weidelandschap, watersport
Bêd & Brochje HooglandIt Suderheech 2
9172 RG
Ferwert0518-411508
06-47772722
vd3€ 30,00terpenlandschap, wadlopen, vogels
B&B It BûthûsAaltjemeerweg 3
8761 PA
Ferwoude0515-336796
06-23236149
wp3€ 28,00weidelandschap, Friese steden
B&B JoarumJoarumerleane 21
8732 EC
Kubaard06-23818638wd2Natuur, Fietsen
Bêd en Brochje PossethRypsterdyk 44
9034 VB
Marsum058-2541265hp2€ 25,00shortgolf, bij Leeuwarden
Bêd en Brochje 't BoekehaagjeSchoterlandseweg 56
8454 KG
Mildam0513-841130
06-22005786
wd1€ 30,00Jabikspaad, Thialf
Bêd en Brochje BurgumMenno van Coehoornwei 14
9251 LV
Burgum0511-482189vp2€ 40,00wandelen fietsen, meer, bos
Boerderij MadeLiefPoel 2
8723 BX
Koudum06-54932343wp3Friese steden, watersport
Boukje har Bêd en BrochjeNoordersingel 9
9251 BL
Burgum06-30499514vd1€ 42,50bruisend centrum, bloementuin
By Peek in SneekSingel 35
8601 AG
Sneek06-46267890hs6€ 37,50centrum Sneek, watersport
De HeideHeide 11
8521 DE
Sint Nicolaasga06-27097717wp4€ 28,00bos, watersport
De Ruiner EschWitteveen 1
7963 RB
Ruinen06-49794906vp2€ 70,00Dwingelderveld, rust en stilte
De SarrieshutMolenstraat 12
9973 PK
Houwerzijl06-41290780vp1€ 80,00Lauwersmeer, Schiermonnikoog, Zoutkamp
De StinsDokkumerloane 19A
9113 AP
Wâlterswâld06-45969001ap2€ 25,00zondagsrust, elfstedenroute
Fam. De WitteDe Mieden 6
8561 ER
Balk0514-602314vd3€ 22,50historisch dorp, watersport
Fam. SpijkerDe Kamp 10
9142 VA
Paesens / Moddergat0519-518285
06-29894544
vp2€ 30,00zeedijk, wadlopen
J.A. SietsemaIt Aldlan 11
9034 XB
Marsum058-2542469wp2€ 30,00Poptaslot, bij Leeuwarden
LyklamastateLyklamawei 4
8566 JL
Nijemirdum0514-571796wd6bos, vogelparadijs
OenemastateBrédyk 215
9089 BV
Wytgaard058-2551516hp3€ 30,00sier- en groentetuin, bij Leeuwarden
Op 'e TerpLytse Loane 5
9131 KT
Ee06-38922026hd1€ 70,00historisch dorp, wadlopen, vogels
Stee en Stoetje PieterzijlLauwersweg 5
9844 TC
Pieterzijl06-52421259hd1€ 37,50Lauwersmeer, fietsen, historisch dorp
't LaaisterplakkyLeysterstreek 15
9078 WB
Oude Bildtzijl0518-421474vd2€ 42,50rolstoeltoegankelijk, vogelparadijs
Terpwoning 't SteechjeSytse Klasessteech
9131 KZ
Ee06-48616257hd1€ 42,50historisch dorp, eilanden, vogels
Ús WâldhúskeMenno van Coehoornwei 14
9251 LV
Burgum0511-482189wp2wandelen, fietsen, Bergumermeer, bos
WalstrastateNessenwei 2
8618 NM
Oosthem0515-531370wp2€ 30,00weidelandschap, watersport
Yn ‘t ParadyskeParadyske 6
9291 MV
Kollum06-50614688vp1€ 45,00botanische Kruidentuin, watersport
Zweedse blokhutZomerweg 43
9255 MB
Tietjerk06-54345000
06-37383408
vd1€ 75,00bij Leeuwarden, Nat.park. Alde Feanen